Życzymy udanych i bezpiecznych
W A K A C J I!

 

Rodzice/Opiekunowie!

Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej to miejsce krótkoterminowego zintegrowanego oddziaływania terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 10 - 17 lat. Celem w/w oddziaływań jest jak najszybsze i całościowe objęcie opieką terapeutyczną dzieci i młodzieży, które z uwagi na powyższe objawy nie mogą lub mają utrudnione funkcjonowanie społeczne, w tym dzieci i młodzież z potrzebą indywidualnego bądź specjalnego nauczania.

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież w wieku 10 - 17 lat - mieszkańcy miasta Białegostoku (opiekunowie prawni opodatkowani w mieście Białystok)

Forma: oddziaływania psychiatryczno-psychologiczno-terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb podopiecznego w oparciu o indywidualny program terapeutyczny opracowany w ramach rekrutacji.

Zgłoszenie dziecka do Placówki: odbywa się poprzez indywidualny kontakt rodzica/opiekuna prawnego dziecka z tut. Placówką - osoba umawia się na spotkanie konsultacyjne telefonicznie. Ostatecznie o liczbie konsultacji rekrutacyjnych i o kwalifikacji decyduje kadra Placówki.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt:

Centrum Pomocy Dzieciom
tel. 85/652-54-94 lub 690 955 000
Białystok, ul. gen. F. Kleeberga 8

Działanie finansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku

Na I konsultację należy zabrać posiadaną dokumentację dot. dziecka - opinie, zaświadczenia, karty informacyjne szpitalne lub z oddziałów dziennych, informacje na temat dotychczasowych form pomocy dziecku i rodzinie.

mgr Anna Tuszyńska

 

 

Turnus Terapeutyczny dla Osób z Jąkaniem w Darłówku - sierpień 2019 r.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA oraz Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i Funkcjonowania Społecznego ARKA mają zaszczyt zaprosić do udziału w integracyjnym turnusie terapeutycznym dla osób z jąkaniem, który odbędzie się nad polskim morzem w Ośrodku Wypoczynkowym "Diuna" w Darłówku Wschodnim.

Termin: 17 - 31 sierpnia 2019 r.

Odpłatność: 2050 zł/osoba

Więcej informacji pod adresem: https://jakanie.info.pl/turnus-w-darlowku-2019

Zbliża się Europejski Dzień Logopedy, który obchodzony jest co roku 6 marca.

Zachęcamy wszystkich chętnych do skorzystania z bezpłatnych konsultacji logopedycznych na terenie naszej Poradni

5 i 7 marca 2019 roku w godzinach 16.00 – 18.00.

Konsultacji udzielać będą logopedzi: Jolanta Rynkowska, Barbara Radłowska i Joanna Stachurska.

W celu rejestracji prosimy dzwonić pod numer telefonu: 85 744 53 50.

W dniach 8 i 9 lutego b. r. w Porani odbyły się szkolenia związane z doskonaleniem nauczycieli. Oba szkolenia przeprowadziła p. Małgorzata Łuba / psycholog, trener.

Pierwszego dnia pracownicy mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami "Wsparcia dziecka z objawami lękowymi".

Drugi dzień przeznaczony został na przedstawienie sposobów postępowania i metod pracy zmierzającymi do przeciwdziałania "Zachowaniom samobójczym dzieci i młodzieży".

W imieniu Rady Pedagogicznej Poradni chcielibyśmy w tym miejscu podziękować pani Małgorzacie za współpracę i wysiłek włożony w przygotowanie szkoleń. Nie wykluczone, że jeszcze się kiedyś spotkamy, a zainteresowanych udziałem czy też szczegółową tematyką szkoleń zachęcamy do odwiedzin na stronie internetowej: http://www.2be.edu.pl

6 lutego 2019 roku o godz. 9:00 rozpoczyna się w Poradni Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - część II "Rodzeństwo bez rywalizacji" przeznaczona dla osób które ukończyły część I.

Bloki tematyczne:

  • Rodzeństwo (wspomnienia z dzieciństwa).
  • Zazdrość i rywalizacja.
  • Porównywanie.
  • Równość, sprawiedliwość, odmierzanie, dzielenie się.
  • Dzieci grają rolę.
  • Dzieci kłócą się i biją.
  • Pogodzić się z przeszłością.

Warsztaty będą się odbywały raz w tygodniu i przewidywany czas jednego spotkania około 3 godzin.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do sali nr 17 (I piętro).

Rodzice, którzy chcą uczestniczyć w warsztatach, a nie złożyli jeszcze zgłoszenia, powinni kontaktować się z Punktem Obsługi Klienta w naszej Poradni czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 11:00 i 13:00 - 16:00. 

Gorąco zachęcamy do udziału w zajęciach.

 

 

Radosnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia,

a w nadchodzącym roku realizacji marzeń osobistych i zawodowych

życzy Dyrekcja i pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku

 

 

Drukuj PDF

Podsumowanie przesiewowych badań logopedycznych

w roku szkolnym 2018/2019

 

             Zakończono badania na terenie przedszkoli i szkół, które miały na celu wstępne rozpoznanie potrzeb logopedycznych. Zbadano 1840 dzieci w wieku 4 – 7 lat.

Wyniki badań wskazują, że ilość osób z zaburzeniami rozwoju mowy utrzymuje się na wysokim poziomie.

Największą grupę zaburzeń stanowią wady wymowy:

- sygmatyzm - nieprawidłowa wymowa głosek dentalizowanych trzech szeregów: „ś, ź, ć, dź”, „s, z, c, dz”, „sz, ż, cz, dż”,

- rotacyzm - wadliwa realizacja głoski „r”,

- kappacyzm i gammacyzm – niepoprawna wymowa głosek „k” i „g”

- lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski „l”

- wymowa bezdźwięczna - wymawianie spółgłosek dźwięcznych w sposób bezdźwięczny.

Oprócz wad artykulacyjnych w badanej populacji odnotowano występowanie opóźnionego rozwoju mowy i niepłynności mówienia.

 

Dzieci, u których stwierdzono w trakcie badań przesiewowych nieprawidłowości w mowie są zapraszane wraz z rodzicami do Poradni w celu wykonania pogłębionej diagnozy logopedycznej. W zależności od wyników badania proponowane są różne formy pomocy – konsultacje, porady i terapia logopedyczna.

9 listopada 2018 roku odbyło się szkolenie pracowników Poradni, które przeprowadziła mgr Anna Gawryluk – doradca metodyczny szkolnictwa specjalnego i integracyjnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z aktualną podstawą kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i znaczną.

Rodziców zainteresowanych podnoszeniem kompetencji wychowawczych prosimy o zgłaszanie chęci udziału w warsztatach w ramach "Szkoły dla Rodziców"*.

Zajęcia będą prowadzone na terenie naszej Poradni w dwóch grupach:

  • porannej - godz. 9-12 oraz
  • popołudniowej - godziny do uzgodnienia.

Zgłoszenia należy wypełnić i pozostawić w Punkcie Obsługi Klienta pok.12 w godz. 8.00-11.00 lub 13.00-16.00

* Cykl warsztatów przewiduje 10 spotkań - 1 raz w tygodniu.