Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie "Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego" zwróciło się do nas z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej możliwości skorzystania z oferowanej przez ww. podmiot pomocy. 

Co to jest mutyzm wybiórczy?

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe. Dziecko lub osoba dorosła z MW najczęściej spokojnie rozmawia w domu, ale milczy lub nie rozmawia swobodnie w przedszkolu, szkole czy innych sytuacjach społecznych. Zaburzenie najczęściej rozpoczyna się między drugim a piątym rokiem życia i powinno być diagnozowane już po miesiącu milczenia w danym miejscu. Niestety często jest diagnozowane dopiero w szkole podstawowej w wieku 8-12 lat. Dziecko z mutyzmem wybiórczym może w ogóle nie odzywać się do nauczycieli, rówieśników lub mówić tylko do wybranych osób. Niektóre dzieci z mutyzmem wybiórczym mają problemy z jedzeniem na terenie szkoły i korzystaniem z toalety. Zazwyczaj nie mają trudności dydaktycznych, a często, w sytuacjach gdy mowa nie jest wymagana, mogą odnosić sukcesy szkolne.

PTMW zaprasza na strony internetowe:
www.mutyzm.org.pl
www.facebook.com/mutyzm.wybiorczy
Grupa wsparcia dla rodziców i specjalistów:
www.facebook.com/groups/mutyzm.wybiorczy
Działania PTMW mają na celu zwiększenie świadomości społecznej o mutyzmie wybiórczym i umozliwienie dzieciom uzyskania pomocy najszybciej jak to możliwe.