Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku:

Dyrektor:

mgr Jarosław Czeropski

Pedagog i doradca zawodowy. Ukończył studia podyplomowe w zakresie menedżerskiego zarządzania placówką edukacyjną, nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji oraz doradztwa zawodowego. Oprócz zarządzania placówką zajmuje się doradztwem w ramach pracy działu zawodowego. Szczególnie interesuje się mierzeniem jakości działań zawodowych. Lubi sport i dobrą książkę.

Zastępca dyrektora:

mgr Joanna Kardasz

Pedagog i terapeuta pedagogiczny. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej. Uczestniczyła w kursach doskonalących z zakresu diagnozy: specyficznych trudności w nauce, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, terapii dzieci moczących się i dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Brała udział w warsztatach z kinezjologii edukacyjnej, metody Weroniki Sherborne oraz profilaktyki uzależnień. Ukończyła również szkolenia dotyczące fobii szkolnej i autyzmu wczesnodziecięcego. W Poradni zajmuje się: diagnozą pedagogiczną dzieci w wieku 3-5 lat; diagnozą pedagogiczną dzieci w wieku szkolnym; diagnozą gotowości szkolnej dzieci 6-letnich; diagnozą ryzyka dysleksji (kl. "0", I, II SP); terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce; prowadzi grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Szczególnie interesuje się zagadnieniem ryzyka dysleksji. Jej hobby to film.

Psycholodzy

mgr Grażyna Anczurowska

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej oraz liczne kursy doskonalące i szkolenia dotyczące: diagnozowania, terapii specyficznych trudności w uczeniu się; diagnozy i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; diagnozy możliwości rozwojowych dzieci od 0 do 6 r. ż.; pomocy w stymulacji rozwoju najmłodszych dzieci tzw. wczesne wspomaganie; diagnozy i wspomagania rozwoju emocjonalnego i umiejętności wychowawczych rodziców oraz organizacji i pracy w klasach integracyjnych. W Poradni zajmuje się: diagnozą możliwości rozwojowych, wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; terapią psychologiczno-pedagogiczną (indywidualną i grupową dzieci z tzw. ryzyka dysleksji); pracą diagnostyczną dotyczącą dzieci od 2 r. ż. w ramach Punktu Konsultacyjnego Wczesna Interwencja; wspomaganiem umiejętności wychowawczych rodziców; psychoedukacją nauczycieli (prelekcje, konsultacje, dyżury); jest członkiem zespołu orzekającego. W pracy zawodowej szczególnie interesuje się rozwojem małego dziecka (kształtowaniem się procesów myślenia), wspomaganiem rozwoju we wszystkich aspektach oraz terapią. Jest członkiem białostockich oddziałów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego. Jej hobby to nauki humanistyczne, literatura (szczególnie poezja i historia), muzyka klasyczna i oczywiście psychologia.

mgr Elżbieta Bakun-Kamińska

Psycholog. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży. Skończyła wiele kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i rodzinami. W Poradni zajmuje się diagnozą specyficznych trudności w nauce, problemów emocjonalnych i wychowawczych. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, zajęcia integracyjne, profilaktyczne i psychoedukacyjne oraz konsultacje i terapię rodzin. Szczególnie interesuje się psychoterapią, zagadnieniami rozwoju osobistego i psychologią narracyjną. Lubi podróże, taniec i muzykę.

mgr Maria Bartosiewicz

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła kurs terapii Gestalt i NLP oraz wiele szkoleń i warsztatów przygotowujących do pracy z dziećmi oraz prowadzenia psychoedukacji. W Poradni zajmuje się diagnozą, terapią psychologiczną i psychoedukacją. Szczególnie interesuje się psychologią dziecka oraz psychologią człowieka starego. Lubi podróżować, chodzić po górach, żeglować, jeździć na nartach i grać w tenisa.

mgr Marta Czyż

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi.

mgr Izabela Grodzka

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi.

mgr Małgorzata Jaroszewicz

Psycholog. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną.

mgr Justyna Kowalczuk

Psycholog, psychoterapeuta. W Poradni zajmuje się diagnozą, prowadzi konsultacje i terapię psychologiczną, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Ukończyła kursy doskonalące i kwalifikacyjne przygotowujące do pracy z dziećmi i młodzieżą z zakresu socjoterapii, oligofrenopedagogiki oraz problemów emocjonalnych. Lubi taniec i podróże.

mgr Teresa Krawczuk

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W Poradni zajmuje się diagnozą. Udziela pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

mgr Sylwia Małachowska

Psycholog.

mgr Aneta Mogilewska

Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną. Pomaga także dzieciom i młodzieży w ramach konsultacji psychologicznych oraz rodzinom.

mgr Agnieszka Mudrewicz

Psycholog, pedagog wczesnoszkolny, posiada uprawnienia do terapii integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju i zajęć z dziećmi z autyzmem, niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami funkcji wzrokowych. Ukończyła liczne kursy doskonalące (m. in. pracę z dziećmi z zaburzeniami lękowymi, nadpobudliwością, opoźnieniami w rozwoju, problemami w komunikacji i zachowaniu) oraz nadające uprawnienia do prowadzenia treningów dla dzieci nieśmiałych, dzieci i młodzieży mających trudności w funkcjonowaniu społecznym, a także treningów rozwijających umiejętności rodzicielskie.
Aktualnie jest w trakcie podyplomowego całościowego kursu psychoterapii i terapii rodzin atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

mgr Justyna Rdzeń

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi.

mgr Marta Roman-Kiwa

Psycholog. Posiada dyplom z zakresu muzykoterapii grupowej w psychiatrii i psychoterapii. W Poradni prowadzi: diagnozę psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci z zakłóceniami emocjonalnymi; grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami muzykoterapii dla dzieci 6-letnich; konsultacje dla nauczycieli; prelekcje dla rodziców. W pracy zawodowej szczególnie interesuje się rozwojem mowy i zaburzeniami językowymi u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz psychoterapią. Współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych.

mgr Mirosława Słowik

Psycholog. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz terapią pedagogiczną.

mgr Katarzyna Sosińska

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi.

Pedagodzy

mgr Aneta Czembrowska

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi.

mgr Dorota Garlicka

Pedagog i terapeuta pedagogiczny. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej oraz wiele kursów doskonalących z zakresu problematyki dysleksji, technik uczenia się pracy z dziećmi z zespołem ADHD. W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, badaniami ryzyka dysleksji oraz terapią pedagogiczną. Szczególnie interesuje się pomocą bezpośrednią udzielaną dzieciom w formie terapii pedagogicznej.

mgr Monika Gilewska

Pedagog i doradca zawodowy. Ukończyła studia filologiczne i pedagogiczne, jest arteterapeutą. Prowadzi grupowe zajęcia psychoedukacyjne z zakresu radzenia sobie ze stresem, komunikacji, technik efektywnego uczenia się, planowania kariery. Diagnozuje trudności szkolne dzieci i młodzieży oraz prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne i stymulujące rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny. Interesuje ją problematyka edukacji twórczej i pracy z uczniem zdolnym.

mgr Aneta Gwara

Pedagog, terpaeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, a także szereg kursów doskonalących. W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, badaniami ryzyka dysleksji, terapią pedagogiczną, diagnozą dzieci programami komputerowymi "Słyszę..." i "Widzę..." oraz prowadzi grupowe zajęcia w formie treningu ortograficznego.

mgr Małgorzata Hebda-Grodzka

Pedagog, nauczyciel dyplomowany, terapeuta pedagogiczny, pedagog leczniczy, menadżer oświaty. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oświatą oraz kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej, studia podyplomowe z pedagogiki leczniczej, a także szereg kursów doskonalących z zakresu m.in. diagnozy dysleksji, problemów emocjonalnych, wychowawczych, komunikacyjnych, nadpobudliwości psychoruchowej. W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną oraz terapią pedagogiczną. Szczególnie interesuje się zagadnieniami diagnozy i efektywnej terapii pedagogicznej - zwłaszcza nauką czytania i pisania. Lubi książki i naturę.

mgr Renata Janowicz

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi.

mgr Aniela Magnuszewska

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu rewalidacji upośledzonych umysłowo, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej oraz kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą. Odbyła wiele szkoleń i warsztatów przygotowujących do pracy z dziećmi m. in. z zakresu: wczesnej interwencji i pomocy dzieciom niepełnosprawnym, prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim oraz rozpoznawania i pracy z zachowaniami problemowymi u dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Uczestniczyła w warsztatach "Szkoła dla rodziców wg metody A. Faber i E. Mazlish". Ukończyła kursy doskonalące dotyczące profilaktyki, diagnozy i interwencji w związku ze zjawiskiem przemocy, a także mobbingu jako zagrożenia współczesnego miejsca pracy. W Poradni zajmuje się: diagnozowaniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; terapią pedagogiczną; prowadzi zajęcia korekcyjno kompensacyjne (grupowe) dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym; diagnozowaniem i poradnictwem w ramach Punktu Wczesnej Interwencji; diagnozowaniem dzieci upośledzonych umysłowo; diagnozowaniem specyficznych trudności w uczeniu się. W pracy zawodowej szczególnie interesuje się profilaktyką trudności w uczeniu się, zagadnieniem gotowości szkolnej oraz wykrywaniem nieprawidłowości rozwojowych. Jej hobby to praca społeczna na rzecz środowiska oświatowego. Lubi podróże i kulinaria.

mgr Anna Pieczyńska

Pedagog. W Poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, badaniami ryzyka dysleksji. Wykonuje też badania profilaktyczne wg programów: "Widzę", "Słyszę".

mgr Halina Powichrowska

Pedagog, socjoterapeuta. Ukończyła studium kwalifikacyjne z zakresu socjoterapii. Posiada rekomendację PTP na trenera kompetentnego w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych. W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, socjoterapią oraz psychoedukacją dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty szkoleniowe dla pracowników oświaty i rodziców oraz treningi psychologiczne.

mgr Celina Rucińska

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej oraz specjalistyczny kurs w zakresie dysleksji rozwojowej, uzyskała specjalizację I° i II° z terapii pedagogicznej. Jest instruktorem Kinezjologii Edukacyjnej. Posiada certyfikaty: "Visioneireles", "The Psychological Basis of Educational Kinesiology". Ukończyła liczne szkolenia oraz warsztaty pomocne w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci i młodzieży szkolnej. W Poradni zajmuje się diagnozą, terapią pedagogiczną i treningami ortograficznymi, stosuje ćwiczenia wg metody Dennisona. Szczególnie interesuje się problematyką specyficznych trudności w nauce oraz technikami efektywnego uczenia się (w tym czytania).

mgr Marcin Szargiej

Pedagog, terapeuta i mediator sądowy. W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą pedagogiczną, mediacją oraz poradnictwem i terapią w zakresie problemów dorastania, szczególnie w przypadku trudności wychowawczych i problemów związanych z podejrzeniem uzależnienia (komputer, internet, środki psychoaktywne). Prowadzi także zajęcia z zakresu psychoedukacji, profilaktyki zachowań ryzykownych oraz doradztwa zawodowego.

mgr Ewa Werda

Pedagog, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, a także szereg kursów doskonalących. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapia pedagogiczną.

mgr Hanna Zuchwalska

Pedagog, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki oraz szereg kursów doskonalących. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną.

Logopedzi

mgr Alicja Jastrzębska

Logopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat Polskiego Związku Logopedów. W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci i młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami mowy; indywidualna terapia logopedyczną dzieci od 4 roku życia; indywidualną terapią logopedyczną młodzieży; indywidualna i grupową terapia młodzieży jąkającej się; profilaktyka logopedyczną; szkoleniem młodych pracowników pedagogicznych; udzielaniem porad i konsultacji logopedycznych nauczycielom, rodzicom i młodzieży; opracowywaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych.

mgr Andrzej Komar

Logopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci i młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami mowy; indywidualna terapia logopedyczną dzieci i młodzieży; profilaktyką logopedyczną; udzielaniem porad i konsultacji logopedycznych nauczycielom, rodzicom i młodzieży.

mgr Iwona Korżyńska-Czerech

Logopeda, specjalista w zakresie neurologopedii, pedagog wczesnoszkolny i opiekuńczo-wychowawczy. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci i młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami mowy, indywidualną terapią logopedyczną dzieci od 4 roku życia, profilaktyką logopedyczną oraz udzielaniem porad i konsultacji logopedycznych nauczycielom, rodzicom i młodzieży.

mgr Małgorzata Kurnicka

Logopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat Polskiego Związku Logopedów. W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci i młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami mowy; indywidualna terapią logopedyczną dzieci i młodzieży; indywidualną i grupową terapią dzieci z wczesną niepłynnością mowy; indywidualna i grupową terapia osób jąkających się; szkoleniem młodych pracowników pedagogicznych; profilaktyką logopedyczną; udzielaniem porad i konsultacji logopedycznych nauczycielom, rodzicom i młodzieży.

mgr Barbara Radłowska

Logopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny. Posiada certyfikat zawodowy logopedy. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej, profilaktyką logopedyczną oraz udzielaniem porad i konsultacji logopedycznych.

mgr sztuki Jolanta Rynkowska

Nauczyciel dyplomowany, neurologopeda, instruktor teatralny, jurorka w konkursach teatralnych, recytatorskich, muzycznych.
Absolwentka PWST im. Al. Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku; Podyplomowego Studium w zakresie logopedii ogólnej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studiów Podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doskonali swoje kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje terapeutyczno-diagnostyczne uczestnicząc w specjalistycznych kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych dotyczących wspomagania rozwoju dziecka. W Poradni prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy; udziela konsultacji z zakresu emisji głosu oraz porad dla nauczycieli i rodziców.
Prowadzi aktywną działalność artystyczną jako instruktor Teatru Nieznanego w MDK. Laureatka nagród aktorskich, doceniana również w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W 2010 roku odznaczona przez minister Katarzynę Hall Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

mgr Joanna Stachurska

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi.

mgr Jolanta Zakrzewska

Logopeda, pedagog wczesnoszkolny. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Jest egzaminatorem OKE w Łomży. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami mowy, indywidualną terapią logopedyczną dzieci od 4 roku życia, profilaktyką logopedyczną oraz udzielaniem porad i konsultacji logopedycznych nauczycielom, rodzicom i młodzieży.

Socjolog

mgr Krystyna Dąbrowska

Socjolog, socjoterapeutą. Ukończyła studium socjoterapii, kurs terapii gestalt oraz kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej, a także wiele szkoleń z zakresu pomocy dziecku i rodzinie. W Poradni zajmuje się: diagnozą pedagogiczną, terapią dzieci z problemami emocjonalnymi, terapią pedagogiczną oraz socjoterapią. Szczególnie interesuje się formami pomocy bezpośredniej udzielanej dzieciom i młodzieży. Lubi podróże (szczególnie wycieczki górskie), sport (tenis ziemny, rower) oraz dobrą książkę.

Administracja i obsługa

Artur Ambrożewicz

Bożena Fedyk

Barbara Janowicz

Agata Koczewska

Krystyna Korzeniecka

Wojciech Kozłowski

Grzegorz Marcinowicz

Marzena Naumowicz

Dorota Pietrzycka

Gabriel Rogowski

Nie chcę podwyżki, po co trzynastki,
to wszystko tylko szczęścia namiastki.
A szczęście dla mnie to praca szczera:
szesnaście godzin przy komputerach.

Nie wzbraniaj ojcze! Precz z oczu matko!
Nie dla mnie żona i dzieci stadko.
Jeść, spać, dorastać - ja pragnę w biurze.
I umrzeć! - z dłońmi na klawiaturze...

Andrzej Rogowski

Iwona Tarasewicz

Elżbieta Wiszowata

Beata Zalewska

Artur Zapolnik

Piotr Żebrowski